Ordonanța de Urgență, „cal troian” pentru gestionarii de infrastructură feroviară

Zilele trecute a apărut în Momitorul Oficial al României nr. 659 „Ordonanța de Urgentă a Gusvernului nr. 107/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative”.

Un act normativ foarte important, care va avea efecte profunde.

Așa cum zice si titlul, acest OUG 107/2022 modifică unele articole ale OUG nr. 12/1998 care este actul normativ principal pe baza căruia funcționează şi este organizat în prezent sistemul de transport feroviar din România.

A apărut astfel oare un „cal troian” care îndeplinește interesele unor cercuri private?

Vă oferim doar un exmeplu:

La art. I, pct. 4 din OUG 107/2022 este menţionat: „La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins: „Activitățile de transport feroviar în interes propriu ale administratorului infrastructurii feroviare și ale gestionarilor de infrastructură feroviară pot fi realizate de către aceștia fără licență de transport și certificat de siguranță, nefiind necesar să apeleze la serviciile unui operator de transport feroviar.”

O prevedere care se contrazice pe ea însăși. Cum așa? Dacă administratorul şi gestionarii de infrastructură feroviară vor efectua aceste activităţi fără să apeleze la serviciile unui operator de transport feroviar şi fără licență şi certificat de siguranţă, atunci… cine vor fi cei care vor efectua aceste raporturi. Pentru că aici presupune totuși… utilizarea unor vehicule feroviare. Vorbim despre „Activități de transport feroviar în interes propriu”, da? Se va face cu căruțași, cu cărăuși, cu cărucioare manuale, cum?

Prin această prevedere, se dă liber practic la transport feroviar fără licență şi fără certificat de siguranţă la cel puțin cinci operatori privați care sunt în același timp sunt şi gestionari de infrastructură feroviară. Cei care gestionează sau care au închiriat linii de la CFR. Nu vorbim aici doar despre administratorul de stat CFR S.A.

Ne întrebăm: Dacă aceste „activităţi de transport feroviar în interes propriu” se vor desfășura fără licențe şi fără certificate de siguranţă, în ce condiţii de siguranţă se vor efectua ele totuși? Va fi oare un haos pe liniile închiriate? Ne întrebăm. Domnii de la AFER ne pot oferi oare un răspuns în acest sens? Tindem să ajungem și aici ca în situația liniilor cu ecartament îngust, adică acele „mocănițe”, unde nu există nici o reglementare?

Conform art. 1 alin. (8) din OUG nr. 12/1998 „transportul feroviar în interes propriu este transportul efectuat în interesul activităţilor proprii, cu mijloace de transport deținute în proprietate sau închiriate”. Dacă acest transport presupune şi manevrarea de încărcături periculoase, explozive, combustibili etc. în incinta unor unităţi economice cum ar fi rafinării, sau combinate chimice, atunci avem o mare problemă domnilor! Domnule ministru Grindeanu!

Un comentariu pentru “Ordonanța de Urgență, „cal troian” pentru gestionarii de infrastructură feroviară

  1. In ordonanța se reglementează transporturile gestionarului de infrastructura in interes propriu (transport de sina, traverse piatra sparta și utilaje) in cadrul unei regionale de cale ferata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *