A fost aprobată legea privind acordarea de tichete pentru educaţie pe suport electronic prin programul „Şcoala după şcoală”

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care prevede acordarea de tichete pentru educaţie pe suport electronic prin programul „Şcoala după şcoală”.

Senatul a adoptat în 20 decembrie, în calitate de cameră decizională, legea care prevede că elevii până în clasa a IV-a inclusiv pot opta să primească tichete pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul derulat în sistem public sau privat de tipul „Şcoala după şcoală”.

Potrivit prevederilor legii, unităţile de învăţământ, prin decizia consiliului de administraţie, îşi pot extinde activităţile cu elevii după sau înaintea orelor de curs, prin programe „Şcoala după şcoală”, dacă dispun de infrastructura şi de personalul necesare implementării acestor programe. Pentru elevii până în clasa a IV-a inclusiv, părinţii, reprezentanţii legali sau, după caz, persoana care a fost desemnată de părinte pentru întreţinerea unui copil, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, pot alege tichete pentru educaţie pe suport electronic în vederea achitării cheltuielilor din programul „Şcoala după şcoală”.

Statul finanţează, în limita sumelor alocate cu această destinaţie, programul „Şcoala după şcoală” pentru elevii de până în clasa a IV-a inclusiv, ai căror părinţi sau reprezentanţi legali solicită în scris acest serviciu, prin tichete pentru educaţie pe suport electronic a căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referinţă şi este de 0.8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în program.

Persoanele îndreptăţite optează în scris pentru aceste tichete pe suport electronic, individual pentru fiecare copil, la sfârşitul fiecărui an şcolar sau la momentul înscrierii copilului la şcoală pentru noul an şcolar.

Cerinţele privind emiterea, contractarea, utilizarea şi decontarea tichetelor pentru educaţie pe suport electronic se stabilesc prin ordin al ministrului Educaţiei emis cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului şcolar 2022-2023.

Şeful statului a promulgat şi legea pentru completarea art. 249 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care prevede includerea în categoria personalului didactic auxiliar a funcţiilor de auditor, consider juridic, consilier, expert şi referent din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti. Prin derogare, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Preşedintele a semnat şi decretele de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, a Legii pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. AGERPRES

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *